Mapy židovského osídlení 1857–1930

O projektu

Mapy prezentují údaje o židovském osídlení ve vybraných městech v letech 1857–1930. Data byla shromážděna v rámci řešení různých projektů. Zejména se jednalo o postdoktorský projekt řešený na Historickém ústavu Akademie věd ČR a zaměřený na zkoumání dynamiky židovského osídlení ve městech, v nichž se před rokem 1848 nacházelo židovské ghetto (Boskovice, Hranice, Kolín, Loštice). Výstupem tohoto projektu se stala kniha Překračování hranic ghetta (Historický ústav, 2023), která obsahuje také metodologii tvorby těchto map židovského osídlení. Základ online mapové aplikace byl vytvořen v rámci přípravy výstavy v rekonstruované synagoze v Žatci.

Zpracované lokality

Boskovice | Hranice | Kolín | Loštice | Příbor | Žatec

Kontakt

Mgr. Daniel Baránek, Ph.D.
daniel.baranek [a] gmail.com

Mastodon: cs | en